Асуулт хариулт

Хэрхэн зээл авах вэ?
Онлайнаар хэрхэн зээл авах вэ?

1. Юуны өмнө та Ме апп ашиглахыг хүсвэл өөрийн харилцдаг ББСБ эсвэл ХЗХ-д хандаж Mе апп-тай хамтран ажилладаг эсэхийг тодоруулна уу. 
2. Me аппликейшн руу нэвтрэх үйлдэл хийнэ, нэмэх товчин дээр дарж зээл авна.
3. ​Эндээс та өөрийн бүртгэлтэй санхүүгийн байгууллагын олгосон зээлийн эрхийг шалгах боломжтой. 
Зээл авахын тулд:

Хэрхэн дансны дэлгэрэнгүй мэдээллийг шалгах вэ?

Хэрэв тухайн санхүүгийн байгууллага дээр аль хэдийн бүртгэлтэй данстай бол me аппликейшн дээр  автоматаар гарч ирэх болно.

1. ​Me аппликейшн руу нэвтрэх үйлдэл хийнэ.
2. ​​Бүртгэлтэй санхүүгийн байгууллагуудын картууд гарч ирнэ. Мөн картын доод талд тухайн санхүүгийн байгууллагад буй таны данс гарч ирнэ.
3. ​Та данс дээр даран дэлгэрэнгүй мэдээллийн харах боломжтой.